2 Obserwatorzy
24 Obserwuję
temetnosce1612

temetnosce1612

Dzieci Jerominów

Dzieci Jerominów - Ernst Wiechert Zbyt wiele trzebaby zapisać ochów i achów. Warto!